පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

3 rd year exam

3 rd year exam

by S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA -
Number of replies: 3

sir,  2017   B sc Business Admin 3 rd  year exam kawada wageda thiyenne? Exam center eka widiyata apita langa town eka denna beriweida ?

In reply to S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA

Re: 3 rd year exam

by Saliya Wijetunga -
exam time table eka web eke balanna. inna lamai ganana anuwa theeranaya karanawa pita palaathwala exam thiyenawa da kiyala